Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Projektkatalog eTjänster

Slutkonferens - summering och reflektioner

Bokomslag Projektkatalog eTjänster
Utgiven
2012-maj
Serienummer
VI 2012:09
Utgivare
Vinnova
Författare
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
56

2008 genomförde Vinnova två utlysningar med den gemensamma nämnaren elektroniska tjänster. Den ena var helt inriktad på offentlig verksamhet och hade användarna (såväl medborgare/kunder, som anställda) i fokus. Den andra var öppen för såväl privata som offentliga aktörer att söka och fokuserade primärt på affärs- och verksamhetsmodeller.

I denna projektkatalog presenteras projekten. Projektbeskrivningarna är nedtecknade av projektledare inför slutkonferensen och utgör ett komplement till projektens formella slutrapportering.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan