Utgiven
2012-maj
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2012:09
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
56
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-02194
Ämne
Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster

2008 genomförde Vinnova två utlysningar med den gemensamma nämnaren elektroniska tjänster. Den ena var helt inriktad på offentlig verksamhet och hade användarna (såväl medborgare/kunder, som anställda) i fokus. Den andra var öppen för såväl privata som offentliga aktörer att söka och fokuserade primärt på affärs- och verksamhetsmodeller.

I denna projektkatalog presenteras projekten. Projektbeskrivningarna är nedtecknade av projektledare inför slutkonferensen och utgör ett komplement till projektens formella slutrapportering.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (741 kB)