Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

På jakt bland forskare och managementkonsulter

Klinisk forskning och praktiknära kunskapsutveckling inom managementområdet

Bokomslag På jakt bland forskare och managementkonsulter
Utgiven
2017-november
Serienummer
VR 2017:04
Utgivare
Vinnova
Författare
Tommy Bergkvist
ISBN
978-91-87537-65-3
ISSN
1650-3104
Antal sidor
102

Den här rapporten handlar om klinisk forskning och praktiknära kunskapsutveckling inom managementområdet – hur den kan förstås och hur den idag bedrivs av forskare och managementkonsulter. Den handlar om den kliniska forskningens potential att utveckla kunskap med relevans och mening.

Utmärkande för klinisk forskning, så som den definieras i rapporten, är att den startar i en organisations (klients) önskan om hjälp att lösa ett problem eller en utmaning. Ambitionen är att bidra med en lösning i det enskilda fallet, samtidigt som forskaren med vetenskaplig noggrannhet samlar data och fördjupar sig i ett aktuellt problem för att bidra till den vetenskapliga kunskapsutvecklingen.

Vi bör ständigt ställa oss frågan hur vi kan bidra till att samverkan mellan akademi och näringsliv leder till kunskap som är relevant. Det vill säga att den möter samhällets och näringslivets problem och utmaningar och att den har potential att bidra till förbättring. Med det som utgångspunkt och motiv har Vinnova, inom ramen för programmet Innovationsledning och organisering, finansierat studien som presenteras i denna rapport.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan