Utgiven
2014-mars
Språk
Svenska
Serienummer
Serie
Extern publikation
ISBN
978-91-87379-16-1
ISSN
Antal sidor
216
Författare
Tove Lifvendahl - Svenska Dagbladet, Kristina Lindahl von Sydow - Livsmedelsföretagen & Sylvia Schwaag Serger - Vinnova
Pris
Utgivare
FORES - den gröna liberala tankesmedjan
Diarienummer
Ämne
Ledning och organisering

I en kunskapsekonomi drivs tillväxt och konkurrenskraft av förmågan att odla, attrahera och tillvarata kompetenta människor.

Författarna till rapporten menar att det krävs förändringar på flera nivåer inom såväl politiken, näringslivet och akademin för att humankapitalet ska bli den främsta tillgången och konkurrensfaktorn för Sverige.

  • Är vi tillräckligt attraktiva för globala talanger?
  • Tar vi tillvara den kompetens vi redan har?

Om författarna:

Tove Lifvendahl, har tidigare bland annat arbetat som Senior Fellow på FORES, rådgivare på JKL, kommunikationschef på Svenskt Näringsliv och är i dag politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet.

Kristina Lindahl von Sydow, chef för EU-frågor och branschregleringar på Livsmedelsföretagen. Har tidigare arbetat på Europarlamentets rättstjänst och som rådgivare i den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmströms kabinett.

Sylvia Schwaag Serger, adjungerad professor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och direktör för internationell strategi på Vinnova. Hon är även gästprofessor på Chinese Academy of Sciences Institute for Policy and Management.