Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011

Bokomslag Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011

Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011

Visa mer information (ankarlänk)

Inom ramen för Vinnovas omvärldsbevakning genomförs nu en serie analyser av näringslivets struktur, strategiska områden för förnyelse samt forsknings- och innovationssamarbete för ett antal näringsgrenar. Nyligen avslutade eller pågående studier inkluderar: Life Science; Fordon; Kemi; Gruv och mineral; Metaller; Maritima; Skog, massa och papper; Informations- och kommunikationsteknik samt Energi. Studierna genomförs med samma metodik men med viss anpassning till näringsgrenarnas olika karaktäristika. Vinnova avser att komplettera studierna med analyser av andra näringsgrenar, andra aspekter av innovationssystemen och internationell kontext. Dessutom är ambitionen att fortsätta följa näringsgrenarnas utveckling för att fånga trender, förnyelse och strukturomvandling.  Föreliggande studie analyserar företag inom miljötekniksektorn.

Denna studie av företagen inom miljötekniksektorn är en i en serie analyser av struktur, strategiska områden för förnyelse samt forsknings- och innovationssamarbete för olika näringsgrenar som Vinnova tagit initiativ till. Det övergripande syftet är att fördjupa kunskapsunderlaget för att användas i strategiprocesser och i dialogen med och mellan innovationssystemets aktörer.

Miljötekniska lösningar syftar till effektivare eller minskad resursanvändning av både råvaror och energi, minskade förorenande utsläpp och rening av förorenad livsmiljö. Förväntningarna är stora att miljötekniska lösningar ska fortsätta att bidra till sådana förbättringar och bli vedertagen teknik samtidigt som utvecklingen leder till arbetstillfällen och tillväxt i innovativa företag. Miljöteknik är ett brett begrepp och svårt att definiera och avgränsa. I denna studie har ny metodik för att identifiera företagen utvecklats där ett flertal källor använts för att identifiera företagen, såsom t.ex. SNIkoder, listor från tidigare studier liksom sammanställningar från regioner, myndigheter och andra organisationer.

Ladda ner lista över de 1 571 företag som inkluderats i analysen (pdf).

Utgiven
2013-mars
Serienummer
VA 2013:06
Utgivare
Vinnova
Författare
Johan Strandberg, Linus Bergfors, Uwe Fortkamp & Erik Lindblom - IVL Svenska Miljöinstitutet och Håkan Knutsson, Ayumi Nakamura & Johannes Brundin - Sustainable Business Hub
ISBN
978-91-86517-88-5
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
98

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan