Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Dynamo arbetsgivarringar för ökad rörlighet

En slututvärdering av projektet om arbetsgivarringar inom Dynamo-programmet

Bokomslag Dynamo arbetsgivarringar för ökad rörlighet
Utgiven
2007-september
Serienummer
VR 2007:12
Utgivare
Vinnova
Författare
Ramböll Managemant
ISBN
978-91-85084-94-4
ISSN
1650-3104
Antal sidor
98

Rörligheten på den svenska arbetsmarknaden är alltför låg vilket leder till inlåsning och ohälsa samt försämrad kompetensförsörjning. Mot den bakgrunden har Vinnova bland annat med utgångspunkt i ett regeringsuppdrag i mars 2003 initierat forsknings- och utvecklingsprogrammet Dynamo - Dynamiska arbetsmarknader och organisationer.

Ramböll Management har fått i uppdrag av Vinnova att utvärdera projekt som finansierats via Dynamo-programmet. Denna utvärdering är en slututvärdering och omfattar de Dynamo-projekt som på olika sätt arbetar med att utveckla arbetsgivarsamverkan och arbetsgivarringar eller metoder kopplade till dessa.
Slutrapporten syftar till att dels belysa de insatser som genomförts och resultat och effekter som uppnåtts, dels dra slutsatser kring arbetsgivarringar som fenomen.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan