Dynamo arbetsgivarringar för ökad rörlighet

En slututvärdering av projektet om arbetsgivarringar inom Dynamo-programmet

Utgiven
2007-september
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2007:12
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85084-94-4
ISSN
1650-3104
Antal sidor
98
Författare
Ramböll Managemant
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Hälsa, Ledning och organisering

Rörligheten på den svenska arbetsmarknaden är alltför låg vilket leder till inlåsning och ohälsa samt försämrad kompetensförsörjning. Mot den bakgrunden har Vinnova bland annat med utgångspunkt i ett regeringsuppdrag i mars 2003 initierat forsknings- och utvecklingsprogrammet Dynamo - Dynamiska arbetsmarknader och organisationer.

Ramböll Management har fått i uppdrag av Vinnova att utvärdera projekt som finansierats via Dynamo-programmet. Denna utvärdering är en slututvärdering och omfattar de Dynamo-projekt som på olika sätt arbetar med att utveckla arbetsgivarsamverkan och arbetsgivarringar eller metoder kopplade till dessa.
Slutrapporten syftar till att dels belysa de insatser som genomförts och resultat och effekter som uppnåtts, dels dra slutsatser kring arbetsgivarringar som fenomen.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (385 kB)