Avancerade kollektivtrafiksystem utomlands - mellanformer mellan buss och spårväg

Tillämpningsförutsättningar i Sverige

Utgiven
2007-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2007:03
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85084-75-3
ISSN
1650-3104
Antal sidor
126
Författare
Sven-Allan Bjerkemo - Bjerkemo Konsult/Teknik och Samhälle LTH
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2001-04047
Ämne
Transport

Stort intresse finns på många håll för attraktiva kollektivtrafiksystem inklusive spårväg, automatiska bansystem mm. Sverige är dock ett litet land och relativt glest befolkat med undantag av våra största tätorter. Små möjligheter finns därför att skapa så stora resandeströmmar att spårvagnslösningar eller andra avancerade kollektivtrafiksystem än buss kan motiveras.

Samma problem finns dock även utomlands. Även i städer som Paris och London har man ytterområden, tvärförbindelser m m som man vill kunna ge högre standard än konventionell busstrafik men där spårväg anses för dyrt och komplicerat att införa.

Projektets syfte har varit att följa arbetet med att utveckla attraktiva kollektivtrafiksystem, främst i Europa, som alternativ och komplement till spårväg och andra tekniskt avancerade men också kostnadsmässigt dyrare system. Arbetet har mycket kommit att handla om fordonssystem men inriktningen av projektet har i grunden varit att finna bättre lösningar med hög miljökvalitet och resenären i centrum.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (2149 kB)