Utgiven
2016-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2016:04
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
124
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2016-00303
Ämne
Om Vinnova

I vår årsredovisning för år 2015 lyfter vi fram fyra områden där det är viktigt att stärka Sveriges innovationsförmåga och där Vinnova under året gjort stora satsningar: digitalisering, hälsa och vård, nyindustrialisering samt miljö och klimat.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (5031 kB)