Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Årsbok 2016

Svenskt deltagande i europeiska program för forskning och innovation

Bokomslag Årsbok 2016
Utgiven
2017-maj
Serienummer
VA 2017:03
Utgivare
Vinnova
Författare
Katrin Danerlöv & Judit Wefer - Vinnova (EU-Samordningsfunktionen)
ISBN
978-91-87537-63-9
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
70

Det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont 2020 innebär betydande finansieringsmöjligheter för svenska forsknings- och innovationsaktörer samt möjligheter att delta i europeiska samverkansprojekt för teknikutveckling och lösningar på samhällsutmaningar. Vid detta rapporteringstillfälle närmar sig Horisont 2020 halvtid och av programmets knappa 80 miljarder euro budgeterade för sjuårsperioden hade i februari 2017 runt 21 miljarder euro kontrakterats.

Denna lägesrapport presenterar det svenska deltagandet i Horisont 2020 och inkluderar de data som EU-kommissionen presenterade i februari 2017. EU-kommissionen publicerar återkommande ackumulerade data av hittills genomförda utlysningar. Baserat på dessa presenteras i denna rapport deltaganden, koordinatorer, beviljade medel, andelar av deltaganden, andel av koordinatorer och andelar av beviljade medel.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan