Sveriges deltagande i sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7)

Lägesrapport 2007 - 2012

Utgiven
2013-juni
Serie
Vinnova Analys VA 2013:15
ISBN
978-91-87537-00-4
ISSN
1651-355X
Språk
Svenska
Antal sidor
72
Författare
Sandra Olivera - Vinnova
Kategori
EU
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer

Denna rapport beskriver och kommenterar statistiska uppgifter om det svenska deltagandet i FP7. Rapporten är en del i rapporteringen till Näringsdepartementet om det svenska deltagandet i sjunde ramprogrammet. Vi hoppas att rapporten kan stimulera deltagare och andra aktörer till fördjupade analyser avseende deltagandet som i sin tur kan användas för att ta fram strategier inför Horisont 2020.