Från eldsjälsdrivna innovationer till innovativa organisationer

Hur utvecklar vi innovationskraften i offentlig verksamhet?

Utgiven
2013-februari
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2013:01
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-80-9
ISSN
1650-3104
Antal sidor
100
Författare
Karin Hovlin, Sofie Arvidsson & Anders Ljung - GOVERNO
Pris
227 kr
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2012-02137
Ämne
Ledning och organisering, Tjänster

En ökad innovationsförmåga inom offentlig sektor är av avgörande betydelse för att utveckla och höja kvaliteten i den svenska välfärden, liksom för att skapa ökade möjligheter för tillväxt och samhällsnytta. Offentlig sektor har en viktig roll för att skapa ett innovativt samhällsklimat, där olika regelverk och styrmedel kan användas för att premiera nytänkande och utveckling. Detta innefattar alltifrån en utveckling av styrning, arbetsorganisation och ledarskap till nya metoder för att inkludera medborgare och företag i arbetet med att omdefiniera hur offentlig service kan utföras.

Fokus i studien ligger på hur man kan organisera innovationsarbete. I studien diskuteras hur offentliga organisationer arbetar för att:

  • skapa en tydlig riktning och strategi för innovationsarbetet.
  • förbättra förutsättningar för att främja kreativa idéer.
  • prioritera och driva en portfölj av idéer.
  • genomföra, sprida och utvärdera idéer och innovationer.

Studien har genomförts med en hög grad av involvering från representanter från olika offentliga verksamheter. Angreppssättet, ”Action Innovation”, bygger på delaktighet och samspel mellan teori och praktik där organisationerna i nära samverkan gemensamt byggt kunskap om metoder och verktyg för att stimulera innovationsarbete i offentlig sektor.