Utgiven
2013-december
Språk
Svenska
Serienummer
Serie
Extern publikation
ISBN
978-91-977728-2-2
ISSN
1403-0195
Antal sidor
136
Författare
Martin Andersson, Sergey Anokhin, Erkko Autio, Olof Ejermo, Niclas Lavesson, Hans Lööf, Maxim Savin, Joakim Wincent & Håkan Ylinenpää
Pris
Utgivare
ESBRI
Diarienummer
Ämne
Ledning och organisering

Svenska FoU-satsningar ger dålig utdelning. Svensk innovationskraft är i topp. Lärarundantaget är en bromskloss för akademiskt entreprenörskap. Sverige är bäst i världen på innovation!

I debatten om Sveriges prestationer när det gäller innovation och entreprenörskap blandas lovord med domedagsprofetior. Det pratas bland annat om svenska paradoxer och entreprenöriella klimatförändringar, men utifrån en rad olika källor och definitioner. I denna rapport reder nio forskare, från de tre ledande innovationsforskningscentrumen CESIS, CiiR och CIRCLE, ut begreppen. De levererar en nyanserad bild av Sverige som innovations- och kunskapsnation.

  • Hur står sig ”det nya Sverige” i en internationell jämförelse?
  • Existerar den svenska paradoxen?
  • I vilket land får en investerad FoU-krona störst effekt?
  • Och är sambandet mellan nyföretagande och innovation alltid positivt?

Detta är några av de frågor som får svar. Rapporten har producerats i samarbete mellan ESBRI och Vinnova.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (5806 kB)