"YTFEL"-Färre ytfel på varmvalsade produkter

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 1 830 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - mars 2021
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Programövergripande utlysning 2019

Syfte och mål

Målsättningen är att skapa ett verktyg baserat på snabb kamerateknik och mikroskopiska studier som kan detektera, kategorisera och jämföra ytfel. Syftet är att systematiskt kunna spåra felorsaker i processen för att tidigt kunna förebygga kvalitetsproblem. En minskning av antalet ytfel innebär en stor kostnadseffektivisering. I dagsläget läggs stora manuella resurser på att lokalisera defekter och därefter klippa/slipa bort dem. Färre ytfel och förbättrad processkontroll innebär en stor processeffektivisering och ger resursbesparingar avseende både råvaror och personal.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ger en stor kompetenshöjning gällande uppkomsten av ytfel. Kunskapen och den insamlade informationen (bilder, förklaringar) utgör ett verktyg för att minska ytfel och systematiskt arbeta för att förebygga deras uppkomst. Några förväntade resultat är: - Ett on-line kamerasystem som automatiskt detekterar och visualiserar ytfel. - Handbok/atlas med ett släktträd för ytdefekter som kan användas som ett pedagogiskt verktyg i industrin. - Ett gemensamt arkiv med klassade bilder tagna hos de 5 deltagande företagen som kan användas för kunskapsöverföring efter projektslut.

Planerat upplägg och genomförande

Kameratekniken introduceras och körs hos fem företag. I WP 1 anpassas tekniken för de olika produktionslinorna. I WP2 körs mätkampanjer med datainsamling och uttag av ytfelsprover. Uppkomst av ytfel stäms av mot processdata. I WP 3 analyseras ytfelsprover i mikroskop. Informationen i form av bilder och erfarenheter används för att fokusera projektet på intressanta processavsnitt i linjen. Resultaten sammanställs i en atlas som utgör hjälpmedel för tolkning och identifiering av möjliga felorsaker. WP4 innehåller koordinering, möten, redovisning, planering och resultat-/kunskapsspridning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 oktober 2019

Diarienummer 2019-03569

Statistik för sidan