Ytbehandlingar för renare miljö i butiker

Diarienummer 2018-01861
Koordinator ADAPTUM AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018