Ytbehandlingar för renare miljö i butiker

Diarienummer 2018-01861
Koordinator ADAPTUM AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Projektet handlar om att utveckla funktionella ytbehandlingar av olika ytor som förekommer i butiker, främst ytor i kyl- och frysaggregat, kyldiskar, och grönsaksdiskar. Idag förekommer inte ytbehandlingar av detta slag i livsmedelsbutiker. Ytbehandlingarna skall minska nedisning och nedsmutsning av ytorna och en ytterligare fördel skulle vara om de även hade en antibakteriell funktion. Med tiden kommer naturligtvis även dessa ytor smutsas ned och då är tanken att ytbehandlingen skall förenkla rengöring och återställning av ytorna.

Förväntade effekter och resultat

Förstudie har visat att rengöring av kylbatterier, frysbatterier och kyldiskar minskar energiförbrukningen och mängden smittämnen samt ger en rad andra positiva effekter. En ytbehandling som minskar nedsmutsningen, förlänger tiden mellan rengöringstillfällena, samt förbättrar/förenklar rengöringen skulle förbättra Adaptums erbjudande till sina kunder. Företagets tjänst hjälper kunderna (livsmedelsbutikerna) att upprätthålla de lagkrav som ställs gentemot butiken. Samtidigt får man en högre matkvalitet och minskar svinnet genom att ha rätt temperaturer i diskarna.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer utföras i samarbete med RISE, Research Institutes of Sweden. RISE har lång erfarenhet av ytkemi och ytbeläggningar för att till exempel minska nedisning av ytor exempelvis i värmeväxlare och på vindkraftverk.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.