Yellow Counterfeit System DIY

Diarienummer 2013-03381
Koordinator INTERAKTIV SÄKERHET NORDEN AB
Bidrag från Vinnova 1 030 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål var primärt att åstadkomma en unik produkt, där inhouseorganisationer själva ska kunna hantera plagiatbekämpning online. Detta är delvis uppnått, då dessa företag till stor del nu kan genomföra arbetet själv. Projektet kommer fortsätta tills hela processen kan skötas av dem. Systemet fyller dock en stor roll i uppdragen där vi som leverantör löser hela eller delar processen åt kunden. Målet med att kunden ska kunna få kontroll på över 500 digitala marknadsplatser är uppnått.

Resultat och förväntade effekter

Målet för projektet var att kraftigt stärka vår position på de viktigaste europeiska marknaderna och att det ska stå för hälften av vår tillväxt fram till 2019. Det är oerhört tidigt att bedöma detta redan vid denna tidpunkt, men vår uppfattning är att vi idag har större förutsättningar att nå målet än vi trodde vid projektets början. Allt tyder på att prognosen för produkten, för 2015, kommer att uppfyllas. Vi har också skapat en mycket bra grund för att klara den även de kommande åren. Gällande nyanställningar har vi hittills gjort två.

Upplägg och genomförande

Såväl upplägget som genomförandet har fungerat bra. Funktionsbeskrivningen var tydlig och projektledare och teknisk projektledare har jobbat tätt tillsammans med våra samarbetspartner. Det har också varit värdefullt med kontinuerlig dialog med erfarna köpare i branschen. Det har också varit värdefullt att redan från början haft i plan att kunna justera funktionsbeskrivningen under projektet, då detta höjt kvaliteten på produkten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.