Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

XPS-studie av passiveringsfilmer och deras inverkan på plasmanitereing

Diarienummer
Koordinator SWERIM AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2020 - maj 2022
Status Avslutat
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Industriella pilotprojekt för användning av neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur – 2020
Slutrapport 2020-03774_Bodycote_Ovako.pdf(pdf, 263 kB) (In English)

Syfte och mål

Övergång till att använda plasmanitrering för transmissionskomponenter i höglegerade stål skulle möjliggöra produktion av lättare växellådor med högre prestanda. Ett mål för projektet är att erbjuda en mycket industriellt lovande teknik (HAXPES) till Ovako och Bodycote. Representanter från bägge företagen deltog vid mätningarna i Hamburg och är nu väl insatta i möjligheterna med denna teknik. Ett annat mål att förstå orsakerna till passiveringseffekter som observerats. Resultaten visar på att närvaron av Al2O3 på ytorna kan vara en viktig orsak till passivering.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visar på förekomst av Al2O3 i kuggrötter innan plasmanitrering på kugghjul tillverkade i H13 och Ovakos Hybridstål. Al2O3 är en mycket tät oxid och har troligen en starkt passiverande effekt på nitrering. Resultaten tyder på att Al diffunderar ut till ytan och bildar en oxid. Prover i samma stål som slipats och åldrats vid rumstemperatur uppvisat också ansamling av Al på ytan.

Upplägg och genomförande

Prover från rot och flank i Ovakos Hybridstål och i H13 skars ut från kugghjul som upplösningsbehandlats/seghärdats och sedan kuggslipats. Förutom dessa studerades även prover i samma material som slipats och sedan åldrat i rumstemperatur under olika långa tider, upp till 6 månader, innan mätningarna. HAXPS mätningarna utfördes vid P22 beamline, Petra III, i Hamburg med 2,5 keV, resp 7,5 keV

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 juli 2022

Diarienummer 2020-03774

Statistik för sidan