X-Shell : Volymproduktion av vävförstärkta termoplastkompositer

Diarienummer 2014-05162
Koordinator INXIDE AB
Bidrag från Vinnova 2 524 710 kronor
Projektets löptid december 2014 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt – LIGHTer
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt - hösten 2014

Syfte och mål

Projektet syftade till framtagning av en kvalitetssäkrad process för att utveckla och tillverka strukturella komponenter i termoplast- och fibervävar övergjutna med termoplast i en efterföljande formsprutningsoperation i höga volymer. För att verifiera teknologi, utvecklingsmetodik och tillverkningsprocess har två demonstratorer använts. Målsättningen med projektet var att lyfta teknologin till TRL-nivå 6 vilket bedöms har lyckats.

Resultat och förväntade effekter

Teknologikonceptet har som målsättning att kunna utnyttjas för framtagning och tillverkning av kompositlösningar som på ett kostnadseffektivt sätt kan reducera vikt och samtidigt tillverkas i höga volymer, dvs 10-tusentals till flera 100-tusenstals. Demonstratorerna som har utvecklats, tillverkats och testats inom projektet påvisar tydligt denna möjlighet. Bland annat har en ryggram till en personbil (viktreduktion på cirka 30% i jämförelse med motsvarande stållösning) krocktestats med godkända provresultat.

Upplägg och genomförande

Genomförande av projektet har huvudsakligen fokuserats kring de demonstratorer som framtagits, en komponent till kontorsmöbler (mellanram till kontorsstol) och en komponent till fordonsindustrin (ryggram till främre säten till personbil). Inriktningen mot verkliga komponenter har gett möjlighet till verifiering och vidare optimering av utvecklingsmetodik (materialmodeller) och processparametrar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.