www.smartinventory.se

Diarienummer 2018-02415
Koordinator INTERCONTACT AB
Bidrag från Vinnova 9 447 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Genomfört

Syfte och mål

Smartinventory har uppfyllt alla mål med att förstå hur ekonomiskt stöd kan hanteras för en SME under utveckling, samt fått möta internationella stora intressenter.

Resultat och förväntade effekter

Det kommer att resultera i en fortsättning med intressenter och stöd från Eureka/Vinnova.

Upplägg och genomförande

Se ovan

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.