www.innovationmanagement.se

Diarienummer 2010-02619
Koordinator Ymer & Partners AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - mars 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Online lärande i Web casts, publicering av ´Tools´, publicering av artiklar, skapande av kontakter, stark positionering av ´Sverige´ genom IM.se som ledande kunskapsportal inom Innovation Management i världen.

Resultat och förväntade effekter

ökad kunskap inom innovation management hos företagen i Sverige. Tillgodogörande av forskning inom innovation management genom att det kommer de många företagen tillgodo. Högre innovationsförmåga i företagen. www.innovationmanagement.se är ledande i världen för kunskap till praktiker på nätet.

Upplägg och genomförande

Vi har arbetat efter de planer som vi haft. Vi har reagerat snabbt i vårt omställningsarbete och minskat kostnader och konsoliderat oss. Marknaden är något trögare än vad vi trott vilket gör att det tar längre tid för oss att uppnå de resultat som vi önskar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.