WP X Biokompositer för proteser, implantat och kroppnära accessoarer (Biopia)

Diarienummer 2016-05069
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation
Ansökningsomgång Förstudie till delprojekt i ett innovationsprojekt 2016 - Steg 1

Syfte och mål

Målet för förestudiet är att utöka diskussionen, konsolidera konsortiet och definiera detaljerna i de preliminära aktiviteterna genom workshops och möten. En fullständig projektplan med detaljerat projektområde och aktiviteter har utarbetats och ett fullständigt projektförslag med titeln BioCompsites for Personalized Products and Services har skrivits och skickats till Vinnova BioInnovation Program - Material.

Resultat och förväntade effekter

Omfattningen av hela projektet har definierats, dvs. att utveckla tekniska lösningar som möjliggör Biokompositer för personifierade produkter och tjänster. Accessoarer (solglas) och protes kommer att vara fokusproduktsegmenten, där personifiering är antingen väsentligt eller mycket önskvärt. Projektkonsortiet av åtta projektpartnershar byggts upp. Detaljerade projektplanen utarbetats, där varje projektpartners roll och engagemang har klart definierats. Som resultaten har ett fullständigt projektförslag skrivits och skickats in till BioInnovation-programmet.

Upplägg och genomförande

Samtliga projektaktiviteter genomfördes och projektmålen uppfylldes.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.