wireless@kth INDEC etapp 2

Diarienummer 2013-04614
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Wireless@KTH
Bidrag från Vinnova 2 625 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Wireless@KTHs verksamhet är att med fokus på 5G forskning, skapa en mötesplats i Kista som stödjer svensk industri och Sverige som exportnation inom telekommunikation. Genom att centret knyter an till Ericsson, TeliaSonera, fler än 30st SME:er, myndigheter och forskningsinstitut, uppnås en stor kunskapsspridning kring 5G till relevanta partners. Resultatet är att fler SME:er än någonsin deltar i´seed project´ och därigenom kan förbereda sig för framtidens 5G marknad. Dessutom har centrets forskare lämnat viktiga bidrag till det Europeiska 5G projektet METIS.

Resultat och förväntade effekter

De operativa målen för fas 2 har alla uppnåtts. De områden som forskningen fokuserat på inkluderar: utveckling av 5G (EU FP7-projekt Metis) , energieffektiva Networks (EIT ICT Labs projektet 5GrEEn) , Machine to Machine kommunikation (M2M Rise) , täckning i landsbyggd (5G Off Road) , kommunikation i elkraftsystem (LTE4SmartGrids) . Totalt 5 störe projekt och 18 ´seed projects´ har genomförts under perioden 2011-2015, vilka inkluderar 15 SME partners. För att engagera och locka nya partners till centrum , har ett antal olika evenmang arrangerats , däribland ca 100 fredagsseminarier

Upplägg och genomförande

Centrets strategi är att genom deltagande i europeiska forskningsprojekt bygga kompetens hos KTHs forskare. Kompetensen sprids sedan till industripartners genom mindre projekt som engagerar SME företag, nätverkande, samt partner evenemang såsom lokala seminarier och internationella konferenser. Strategin måste anses lyckad, eftersom fler än 30SME företag idag är engagerade i centrets projekt och aktiviteter. Med tanke på att i dag majoriteten av alla personer som arbetar inom IKT är anställda i SME företag tror vi att centret fyller ett viktigt behov för branschens utveckling

Externa länkar

http://wireless.kth.se/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.