WeGoGreen - för ett smart och hållbart Uppsala

Diarienummer 2014-01513
Koordinator Håll Ut Ekonomisk förening
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Att bidra till ett hållbart Uppsala är projektets huvudmål och det är vår förhoppning att genom projektet bidra till just detta. Att kommun, företag och Universitet har fått upp ögonen för möjligheterna med tekniktävlingar är ett steg i rätt riktning.

Resultat och förväntade effekter

Uppställda resultat och effekter kan endast mätas efter genomförandet av tävlingen. Dock har processen påvisat att behovet och intresset för tävlingsformen är stort. Problemen är såväl aktuella som nödvändiga att adressera för att bidra till ett hållbart Uppsala.

Upplägg och genomförande

Intresset och engagemanget har varit mycket stort från alla inblandade i projektet, vilket har bidragit till projektets utveckling samt ökat dess potential. Plan för upplägg och genomförande har färdigställts i nära samarbete med uppdragsgivarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.