Webcoach -Digital Health and Athletic Feedback System

Diarienummer
Koordinator Winners Choise AB - Winners Choise
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - juli 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har löst funktionen att hantera mycket inkommande data från många utövare på veckobasis genom en samkörning av tre typer av databaser. En clientdatabas, en resultatdatabas och en databas som genererar träningsråd och åtgärdsprogram kopplat till individens kapacitet och individuella målbild. Webcoach Digital Health and Athletic Feedback system samlar ihop och automatiserar matchningen av varje utövares testresultat mot egna mål eller kravprofiler för vald sport för att toppa formen och skapa nya tränings och tävlingsresultat.

Resultat och förväntade effekter

Det uppsatta målet med projektet att automatisera den fysiska tränarens funktioner från det manuella systemet Webcoach Sport med en app som automatiserar coachning med feedback och individuellt anpassade träningsprogram för utövare i alla åldrar på olika träningsnivåer för att kunna erbjuda personlig coachning online med målet är att kunna gå från 1.000 till +100.000 användare har uppfyllts genom projektet.

Upplägg och genomförande

Applikationen har förberetts för båda plattformerna Iphone och Android i syfte är att fånga upp utövare av hälsa, motion och elit för användare av smarta mobiler i åldrarna 13-19 år där all träning, all testmetodik och alla åtgärder lutar sig mot aktuell forskning med en idrottsvetenskaplig grund och där träningsprogrammen anpassas efter den information som ett stort antal användare över hela världen laddar upp i systemet via sin dator, läsplatta eller mobil.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.