Webbsida för SIP Metalliska Material

Diarienummer 2014-05690
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 314 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att rätta till ett antal upptäckta brister i det strategiska innovationsprogrammet Metalliska materials webbplats, samt göra webbplatsen läsbar för webbläsaren Internet Explorer 8. Allt detta kunde uppnås, och vid projektslut var funktionaliteten den önskade.

Resultat och förväntade effekter

Effekten av att webbplatsen blev läsbar för Internet Explorer 8 visade sig närmast omedelbart, då antalet unika besökare per dag fördubblades, en effekt som har kvarstått. Att innehåll och funktionaliteten också är bra indikeras av att webbplatsen har en väldigt låg s.k. avvisningsfrekvens samt att den genomsnittlige användaren stannar på webbplatsen under lång tid.

Upplägg och genomförande

Efter att webbplatsen - i sin avsedda form - lanserades i april 2014 har programkontoret för Metalliska material på olika sätt mätt dess funktionalitet. Metoden har varit att genomföra olika typer av trafikmätningar samt intervjua interna och externa användare. Dessa mätningar pekade ut vissa brister i funktionaliteten samt att en stor grupp tänkta användare inte kunde använda webbplatsen. Ansvarig utvecklare och värd har sedan fått i uppdrag att rätta till bristerna. Detta har visat sig vara ett effektivt angreppssätt som gjort att ett bra resultat kunde uppnås på relativt kort tid.

Externa länkar

Detta är den officiella webbplatsen för det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.