VOIS Vård och Omsorg i InformationsSamhället

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Mätteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med VOIS är att formulera en strategisk forsknings- och innovationsagenda för eHälsa, som utgår från användar- och patientperspektivet samtidigt som den främjar innovationskraften och företagsamheten i svenska life science företag. Målet är att skapa ett brett samförstånd och bas för samarbete i den agenda som utgör slutresultatet av projektet. Agendan är slutförd i samarbete och samförstånd mellan akademi, institut, vårdsektorn, stora och småföretag. Gemensam nämnare för intressenterna är Information, Kommunikation & Teknik i hälso-tillämpningar.

Resultat och förväntade effekter

En nationell satsning på eHälsa kommer att innebära en kraftig evolution när det gäller kvalitet och effektivitet inom hälso- och sjukvården. Den kommer även att ta tillvara den uppfinningsrikedom som finns inom svenska företag, institut & akademiska institutioner, vilket leder till nya företag och nya strategiska samarbeten. En grund för dessa samarbeten läggs inom VOIS utformande av en agenda, med ambitionen att ha deltagare från alla delar av eHälsans innovationslandskap. Agendan utgör en gemensam syn och grund på de största hindren till en framgångsrik utveckling av området.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes med regelbundna arbetsmöten i Stockholmsområdet, och distansarbete främst av projektledare däremellan. All dokumentation samlades på ett webbaserat forum, för att lätt kunna uppdatera nya medlemmar och dela med sig av stödjande dokumentation. Rätt använt var det en stor tillgång. Konsortiet har förändrats/förnyats under projekttiden. Intensivast arbete på möten och telefonkonferenser sista två månaderna, då även projektledaren delegerade skrivandet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.