VM Intelligent Vision Sensor

Diarienummer
Koordinator VIAMETRICS AB
Bidrag från Vinnova 2 922 400 kronor
Projektets löptid april 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Viametrics har med hjälp av 3D-teknik skapat algoritmer ihop med FOI för identifiering, följning och räkning av besökare i butik. Bland annat kan algoritmerna avgöra om det är man eller kvinna, urskilja kundvagnar från besökare och mäta zoner eller platser där man vill veta hur många besökare som passerar (människoflöden i köpcentra och generella kötider).

Resultat och förväntade effekter

Viametrics har med hjälp av 3D-teknik skapat algoritmer ihop med FOI för identifiering, följning och räkning av besökare i butik. Bland annat kan algoritmerna avgöra om det är man eller kvinna, urskilja kundvagnar från besökare och mäta zoner eller platser där man vill hur mycket besökare som passerar (människoflöden i köpcentra och generella kötider). Arbetet med att lansera en kommersiell hårdvara är påbörjad och Viametrics ser ljust på framtiden med hjälp av 2 nyanställda bildanalytiker där vi tagit in kompetensen i huset.

Upplägg och genomförande

Upplägget att jobba ihop med FOI för att hämta in kompetens och samtidigt få leverabler av hög kvalitet har fungerat bra. Det är alltid svårt att planera långt in i framtiden just i utvecklingsprojekt, därför har alla inblandade varit flexibla och kunnat följa förändringar i marknaden under projketets gång vilket betytt väldigt mycket för slutresultatet. Däremot har målet för projektet varit oförändrat under projektets gång och Viametrics har samma fokus nu som tidigare. Just forskningsbitarna och kompetensöverföringen hade inte kunnats realiseras utan samverkan med Vinnova.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.