Visualization and software tool integration using OSLC to support efficient product development

Diarienummer 2013-00961
Koordinator FindOut Technologies AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid februari 2013 - maj 2013
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2012-2013