VISKA: Vi skapar - Estetiskt driven normkritisk servicedesigninnovation i vård context

Diarienummer 2015-06776
Koordinator Konstfack
Bidrag från Vinnova 298 100 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2016
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation

Syfte och mål

Vi har i förstudien inlett processen med att kombinera servicedesign, normkritik och estetik för en vårdkontext. Vi har påbörjat arbetet med att identifiera genusnormer som påverkar vad som prioriteras inom vård och design. Genom att vidareutveckla en estetisk metod som baseras på Akner Kolers forskning på Konstfack, har vi satt igång metodutvecklingen som kan bidra till ett normkritiskt perspektiv i vården. Metoden som har prövats i ett första steg på äldre kvinnor på Arvika sjukhus, där vi diskuterade utskrivning med hjälp av ett hantverk som fungerade som en fysisk metafor.

Resultat och förväntade effekter

Många tänker inte på att genusnormer påverkar vilka områden vi väljer att prioritera. Vårt preliminära resultat pekar på att estetik, som en upplevd erfarenhet är oprioriterad i servicedesign och i vården, men viktig utifrån ett patientperspektiv. Det finns ett stort intresse att ändra på detta och vår partner Transformator har påbörjat en förändringsprocess, bl.a genom ett planerat genomförandeprojekt tillsammans med Konstfack, där målet är att färdigställa metoderna. Konstfack har även planerat en kurs med normkritik i kursplanen.

Upplägg och genomförande

1. Påbörja identifiering av genusnormer i servicedesign genom en genusdikotomimetod. Medvetandegöra estetik som en upplevd erfarenhet med flera sinnen, i en Sensitizing Lab. Estetik som provokativ metod att ifrågasätta normer i vardagen. 2. Påbörja identifiering av genusnormer i utskrivningsprocessen. Workshop på Konstfack med partners. Rapport om Arvika sjukhus utskrivningsprocess. Patientintervjuer, samt intervju med sjuksköterska. 3. Estetiska laborationsmetoder- utveckling av workshop och genomförande av den på Arvika sjukhus med 6 äldre kvinnliga patienter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.