Virtuell välgörenhetsinsamling-

Diarienummer 2012-04604
Koordinator INSPONS EKONOMISK FÖRENING
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Inspons har i ett framgångsrikt samarbete med en rad välgörenhetsorganisationer och Riksidrottsförbundet lanserat ny plattform för egeninsamling. Plattformen möjliggör för alla att motionera för välgörenhet och bidrar därmed ekonomiskt till den ideella sektorn samtidigt som fler människor hittar incitament till god psykisk och fysisk hälsa. Inspons har även uppnått målet att utveckla Sveriges första plattform anpassad att hjälpa företag kombinera friskvård, CSR, hållbarhetsarbete och där resultat från företagets arbete med dessa punkter blir mätbara och officiella.

Resultat och förväntade effekter

Mål 1. Samarbete med 10 nya välgörenhetsorganisationer Resultat 1. 16 nya samarbeten har etablerats. Mål 2. Lansera plattform i maj.juni och bedriva 500 insamling 2013. Resultat 2. Lansering i november och 200 insamlingar genomförda. Mål 3. Omsätta 500 TKR till välgörenhet Resultat 3. omsatt 430 TKR. Mål 4. Att sprida kunskap om Inspons existens och inspirera fler att delta. Resultat 4. Inspons har presenterat på Start-up day 2013, Almedalsveckan, Sthlm Universitet, Business Design 2013, Västerås Science Park. Mål 5. Samarbete med Riksidrottsförbundet Resultat 6. Uppnått.

Upplägg och genomförande

I workshops med välgörenhetsorganisationer och Idrottsföreningar har vi hittat indikatorer och behov för utvecklingen av plattormen. Vi har genomfört omvärldsanalyser och marknadsundersökningar för att fastställa insamlare och bidragsgivares behov. Vi har presenterat i montrar vid motionslopp samt tillfällen då idrottsföreningar varit närvarande som exempelvis kontaktträff i Köping. Vi har tagit fram ny presentationsmaterial i marknadsföringssyfte. En projektledare har arbetet med webbbyrå under utvecklingen av plattformen.

Externa länkar

Nya webbplattformen

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.