Virtual Reality - Meningsfullt liv.

Diarienummer
Koordinator Virotea AB
Bidrag från Vinnova 214 400 kronor
Projektets löptid maj 2019 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Utveckla och testa en social innovation - steg 1 2019

Syfte och mål

Virotea ska tillsammans med Kurera Omsorg ha ett projekt där målet är att stimulera och aktivera omsorgstagare genom att använda virtual reality som arbetsmetod. Målgruppen är omsorgstagare som är omfattade av LSS och är i behov av personlig assistans. Denna målgrupp är under ofta understimulerad pga brist av meningsfulla aktiviteter. Målet är att få virtual reality till en självklar aktivitet en inom LSS.

Förväntade effekter och resultat

Önskad effekt av projektet är att en enkel arbetsmetod etableras där resultatet innebär en positiv upplevelse för omsorgstagarna. Den positiva upplevelsen innebär att målgruppen blir aktiverad och stimulerad med hjälp av virtual reality. Resultatet i det långa loppet är att bidra till en meningsfull vardag och en bättre livskvalité för en stor del av samhället.

Planerat upplägg och genomförande

Målet är att Virotea och Kurera Omsorg genomför aktiviteten 3 gånger per vecka med start vecka 21. Detta genomförs tillsammans med omsorgstagarnas som är under Kurera omsorgs ansvar. Efter aktiviteterna kommer personalen tillsammans med omsorgstagarna fylla i utvärderingsblankett och utföra en intervju.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.