Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 20 januari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 21 januari kl 8:00.  

Virtual Reality - Meningsfullt liv.

Diarienummer
Koordinator Virotea AB
Bidrag från Vinnova 169 932 kronor
Projektets löptid maj 2019 - november 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Utveckla och testa en social innovation - steg 1 2019

Syfte och mål

Syftet med projektet var att genom virtual reality (VR) som aktivitet försöka adressera den nedstämdhet och understimulans som är resultatet av brist på meningsfulla aktiviteter inom LSS. Att få en plötslig sjukdom kan hindra en från en rad olika aktiviteter som man är van vid att göra. Denna brist på aktiviteter gäller även individer med medfödda sjukdomar men som fortfarande vill uppleva nytt här i livet. Målet var att VR skulle bli en meningsfull aktivitet och en arbetsmetod för personalen. Utav 31 tillfrågade svarade 21 att de kände sig glada när de prövar VR.

Resultat och förväntade effekter

Genom att använda VR-tjänsten Virotea kunde vi i projektet låta olika omsorgstagare inom LSS få uppleva miljöer och platser de tidigare besökt men även utforska och upptäcka nytt. Projektet visade även hur Virotea kan utvecklas för att på ett bättre sätt hjälpa målgruppen på individnivå där effekten är bäst. När vi visade innehåll enligt omsorgstagarnas egna preferenser gav det bäst resultat, pga igenkänningsfaktorn. Projektet har haft positivt effekt för verksamheterna och omsorgstagarna, det förväntas nu spridas till andra aktörer i Social innovation steg 2 men även utanför.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförandet skedde i stora delar så som projektplaneringen beskriver. Det vi ej förutsåg var vilken energi och lust omsorgstagarna hade för dagen. Deras kommunikationsförmåga begränsade antalet intervjuer. Utav 31 tillfrågade omsorgstagare svarade 23 stycken Ja på frågan ”Hade du velat testa det här igen?”. Personalen såg också värdet av Virotea pga användarvänligheten ej la mycket krav på personal eller omsorgstagare. Väldigt lite teknisk erfarenhet eller kunskap kring navigering i en VR miljö krävdes för att utföra aktiviteten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 april 2019

Diarienummer 2019-01737

Statistik för sidan