Viro-EM Ny diagnostik för virus

Diarienummer 2011-03828
Koordinator Vironova AB (publ)
Bidrag från Vinnova 104 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - december 2011
Status Avslutat