ViP2 - Virtual Prototyping and Assessment by Simulation, etapp 2

Diarienummer 2011-03994
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskningsinstitut, LINKÖPING
Bidrag från Vinnova 20 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte: Strategisk samordning och gemensam utveckling av kompetens och resurser (person, verktyg, metoder) inom realtidssimulering för effektiv och ökad användning. Plattform för samarbete, kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte etablerad. ViP erbjuder verktyg, metoder och öppen kompatibel mjukvara för utveckling av framtida fordon och infrastruktur. Verktygskedjor, kompatibilitet, standarder. Självklar metod i produktutveckling integrerad i företagens interna verksamhet. Ökat deltagande av akademin. Tillämpningar inom elektrifiering och kollektivtrafik.

Resultat och förväntade effekter

Körsimulering efterfrågas och ökar kontinuerligt i produktutveckling, modellbaserad innovation, akademisk utbildning (framtidens kompetens) och forskning. Öppen mjukvaruplattform. Simulatorer etableras och ViP-utvecklad metodik och mjukvara implementeras/används av aktörer utanför ViP. Utveckling av verktygskedjor för enkel och snabb överföring mellan testmiljöer (lab-simulator-bana) och mellan simulatorer. Utvidgad användning av körsimulering, och ViP-plattform, via introduktion inom elektrifiering och kollektivtrafik. ViP på internationella arenan.

Upplägg och genomförande

Möten och samspel mellan parter, projekt- och ledningsteam i kreativ och problemlösande atmosfär avgörande förutsättning för fungerande centrum. Projekt: olika behov, idéer och kompetenser sammanförs till användbara resultat för alla. Workshopar: kunskapsöverföring, erfarenhetsutbyte, resultatredovisning, information om/från omvärlden. Nav för nätverkande, projektgenerering och diskussion om ViP:s framtid. Demon: erfarenhet och test av, och feedback på scenarier, fordonsfunktioner, vägdesign, verktyg. Informationskanaler: hemsida, News, rapportserier.

Externa länkar

Källkodsdatabas.Mjukvaror, modeller och deras dokumentation. ViP: hemsida inkl. ett intranät. Information om nyheter och projekt, publicering av protokoll och rapporter mm.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.