VINNSAM - en ny samverkansorganisation baserad på kunskapstriangeln och innovationssystem

Diarienummer 2013-04639
Koordinator Högskolan i Gävle
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål har uppfyllts inom projektet genom att en samverkansorganisation, strategier och handlingsplaner har utvecklats samt förankrats och beslutats av ledningen. Arbetet har skett nära kärnverksamhet med koppling till forsknings- och utbildningsstrategi. Det har lett till en förbättrad förankring av samverkansarbetet på akademierna och en bättre förankring och dialog med regionala och nationella aktörer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i att samverkansarbetet organiseras mer verksamhetsnära vilket har lett till att samverkan har en högre legitimitet vid lärosätet. Samverkan sker mer strukturerat efter strategin. Kunskapstriangelns alla tre perspektiv är mer integrerade i samverkansarbetet, även om arbete återstår särskilt vad gäller innovation. Högskolan är ytterligare förankrad som en regional aktör. Dessutom har fler samverkansaktiviteter blivit synliggjorda och samverkanskommunikationen förbättrats. Förväntade effekter har blivit uppfyllda.

Upplägg och genomförande

På grund av olika omständigheter var samverkansorganisationen tvungen att formas innan strategi och handlingsplaner var färdiga. Önskvärt hade varit att sätta organisationen efter strategin, men där kan korrigeringar ske i efterhand. Det har varit positivt att arbeta nära kärnverksamheten för att på så vis förbättra arbetet med externa parter samt öka intresset för samverkan inom HiG. Projektet förlängdes och arbetade då främst med studentengagemang, samverkanskommunikation, extern dialog samt integrering av samverkan i de nya forsknings- och utbildningsstrategierna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.