Vinnovatör Akademin

Diarienummer
Koordinator EFFECTUS BUT DIFFERENT AB
Bidrag från Vinnova 1 169 378 kronor
Projektets löptid november 2011 - september 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Vinnovatör Akademien har gett 18 unga medarbetare möjlighet att utveckla och applicera sin innovationsförmåga på sitt företag och har skapat erfarenheter, värdefulla för sina kommande år som innovativa aktörer. De unga deltagarna har fått kunskap kring hela idéutvecklingsprocessen. Deltagarna har under programmet fått praktisk handledning, kollaborativa verktyg, verkliga företagsutmaningar och utvecklat framtidsrelevanta idéer som direkt vävts in i de deltagande företagens innovationsplaner.

Resultat och förväntade effekter

18 unga deltagare från olika branscher med olika kompetenser från olika delar av Skåne, har examinerats som Vinnovatörer Det har uppstått intressanta innovationsmöjligheter i gränslandet mellan de deltagande bolagen och deltagarnas olika kompetenser. Gruppen har generat ca 1400 marknadsrelevanta idéer baserade på företagens konkreta utmaningar De flesta företagen avser att arbeta mer offensivt med innovationsarbetet framöver och att deras ´Vinnovatör´ kommer att få en roll i detta arbete.

Upplägg och genomförande

Vi rekryterade deltagare genom intervjuer. Konceptet Vinnovatör Akademien innehöll (19 heldgr och 5 halvdgr under 7 månader): utbildning, idé-lab, studiebesök och nätverksträffar. anpassades för målgrupperna. Deltagarna kom med input till innehållet under kursens gång. Utbildningen avslutades med en examensuppgift och deltagarna fick ett kursintyg, uppskattat av både deltagare och företagsledare. Projektet har genomförts av Effectus, som omsatt sin mångåriga erfarenhet av utveckling av näringslivet till ett anpassat program för unga medarbetare. Allt enligt plan.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.