VINNOVA WS Pretoria 22 Oktober

Diarienummer 2015-06080
Koordinator Luleå tekniska universitet - ProcessIT Innovations
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med besöket var att initiera en dialog med representanter för Sydafrika kring gemensamma projekt inom ICT med fokus på gruvtillämpningar. Målet måste anses som helt uppfyllt eftersom en dialog är initierad i en god anda.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är dels att ett kontaktnätverk kommit till, men även att en uppföljande WS planeras till våren 2016 i Stockholm.

Upplägg och genomförande

WS på Sheraton Pretoria, dels med en gemensam del man även med tre separata diskussioner kring teman Vatten, Hälsa, ICT. WS var konstruktiv och gav konkreta uppslag kring teman i gemensamma utlysningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.