Vinnova-stöd till konferens International Conference on Software Engineering (ICSE), Göteborg 27 maj

Diarienummer 2018-02483
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Department of Computer Science and Engineering
Bidrag från Vinnova 99 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2018
Status Pågående