VINNEXC Fastelaboratoriet - Etapp 3

Diarienummer 2012-00705
Koordinator Luleå tekniska universitet - Fastelaboratoriet
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Huvudsyftet med den verksamhet som bedrevs under etapp 3 inom Fastelaboratoriet var att etablera metoder, verktyg, processer etc. som krävs för att effektivt utveckla innovationer baserade på funktionella produkter. Nästan alla nyckelindikatorer samt alla etappmål har uppnåtts. Dessa nyckelindikatorer inkluderar publikationer, andra resultat (metoder, verktyg etc.), antal examina, kunskapsdelningsaktiviteter etc.

Resultat och förväntade effekter

Flera viktiga resultat inom affärsutveckling, produktutveckling, drift, simuleringsdriven design och kunskap och informationsdelning av funktionella produkter har fastställts under etapp 3. Genom tidiga implementeringar och nyttjande av dessa resultat har partnerföretag inlett en övergång till att inkludera funktionella produkter i sina affärsportföljer, t.ex. genom att erbjuda avtal baserade på tillgänglighet.

Upplägg och genomförande

Forskningsprogrammet organiserades i tre exekverande arbetspaket (WP) och ett ytterligare WP för ledning. Merparten av forskningen genomfördes i WP2 och 3 som innehöll fyra forskningsprojekt vardera. Resultaten syntetiserades och aggregeras inom WP1 (där ytterligare ett forskningsprojekt genomfördes) till excellenta metoder, verktyg processer etc. som möter de långsiktiga målen och utmaningarna. Denna arbetsprocess har visat sig vara mycket effektiv samt främja tvärvetenskapliga samarbeten inom och mellan industri och akademi.

Externa länkar

Hemsida för Fastelaboratoriet med information om projekt, upplägg, resultat, event etc.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.