VinnEx Centre for Sustainable Communications Stage 3

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Centre for Sustainable Communications
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - juni 2015
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03862

Statistik för sidan