Vinnarnas och förlorarnas geografi i fastigheter: bostads-och bolånemarknaderna i finanskris ´eran´

Diarienummer 2013-04556
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Centrum för bank och finans
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juli 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta planeringsbidrag har använts för att skriva ett nytt forskningsprojekt som tillsammans med Maria Hullgren och Mats Wilhemsson kommer att skickas in den 30 augusti 2014 (Mats Wilhemsson kommer att vara projektledare) till Vinnova.

Resultat och förväntade effekter

Projektet ´Winners and losers´, projektledare: Mats Willhemsson, tillsammans med Vania Ceccato och Maria Hullgren.

Upplägg och genomförande

ej relevant

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.