Video Clip

Diarienummer 2015-02204
Koordinator NARRATIVE AB
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - juli 2016
Status Genomfört

Externa länkar

Webbsida för Narrative Clip