Victorya Home

Diarienummer 2013-01743
Koordinator SÖDERMANLANDS LÄNS LANDSTING - FOU SÖRMLAND
Bidrag från Vinnova 3 770 777 kronor
Projektets löptid april 2013 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

VictoryaHome är ett EU-projekt med syfte att utveckla system och tjänster för monitorering av hälsa och säkerhet som stödjer social kontakt. Målet med VH tjänsterna är att förbättra människors välmående, självständighet, hälsa och säkerhet för äldre, dess familjer och vårdpersonal. Målet har uppnåtts att använda VH-systemet, testa användarbarhet och tekniks acceptans. Resultat av all datainsamling sker i form av vetenskapliga artiklar.

Resultat och förväntade effekter

EU-projektet VictoryaHome har genomförts i Sverige, Norge, Nederländerna och Portugal enligt forskningsplan. Utifrån studiedesign har datainsamling genomförts med intervention och kontrollperiod 2015. Resultat av datainsamlingen publiceras i vetenskapliga artiklar. Publicerade artiklar, Care in the Clouds in International Innovation (Feb 2015), VH-projektet vann 2015 AAL Award 2015.

Upplägg och genomförande

Studiedesign med intervention och kontrollperiod. Datainsamling har genomförts under intervention och kontrollperiod 2015. I Trosa och Eskilstuna kommun har sju äldre, dess familjer samt vårdpersonal deltagit med att använda VH-systemet. Två äldre har fortsatt använda VH under 2016. Utifrån analys av datainsamlingen publiceras i vetenskapliga artiklar. Publicerade artiklar,Care in the Clouds i

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.