Via Futura Concretis

Diarienummer 2013-03070
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 3 890 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - september 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Att baserat på HTC Sweden ABs patenterade och världsledande betonggolvslipningsmetoder utveckla en metod för ytförbättring av betongvägar som jämfört med dagens betong- och asfaltsvägar ger högre körsäkerhet, minskat slitage och minskade partikelemissioner, minskad bränsleförbrukning och samtidigt är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktig. Kopplat till detta ingår att utveckla en affärsmodell för metoden som främjar den kommersiella spridningen och därmed möjligheten att minska samhällets kostnader för vägbaserade transporter och att nå miljökvalitetsmålen.

Förväntade effekter och resultat

Förväntat resultat är en patenterad och världsledande metod för ytförbättring av betongvägar som jämfört med dagens betong- och asfaltsvägar ger högre körsäkerhet, minskat slitage och minskade partikelemissioner, minskad bränsleförbrukning och samtidigt är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktig. Vidare en affärsmodell som underlättar den kommersiella spridningen av metoden och därmed möjligheten att minska samhällets kostnader för vägbaserade transporter och att nå miljökvalitetsmålen.

Planerat upplägg och genomförande

Deltagande parter: Linköpings universitet, VTI, HTC Sweden AB, Projektengagemang AB, Trafikverket. Arbetspaket: AP1: Tester av befintlig golvslipningsmetodik på betongväg AP2: Utveckling av betongslipningsmetodik baserat på resultat från AP1 AP3: Utvärdering och förfining av betongslipningsmetodik AP4: Ekonomisk- och miljömässig utvärdering AP5: Framtagande av affärsmodell som passar utvecklad metod AP6: Resultatspridning

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.