VG Scienta HP-HAX-PES: Instrument för högtrycks- och högenergispektroskopi i kombination

Diarienummer
Koordinator VG SCIENTA AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Fotoelektronspektroskopi ger information om vilka atomslag som finns på ytan av ett fast material och hur atomerna är kemiskt bundna till varandra. Syftet med projektet var att ta fram lättanvänd utrustning för mätning under relativt höga tryck, på våta material och längre in i material. Och därmed göra fotoelektronspektroskopi intressant för tillämpningar inom kemi, elektronik och lifescience. Specifikt siktade vi på att ta fram prototyper av en elektronanalysator, en röntgenkälla och mjukvara för sådana mätningar och kombinera dem till ett mätsystem. Detta har genomförts.

Resultat och förväntade effekter

Som ett direkt resultat av projektet har vi fått två nya produkter, en elektronanalysator och en röntgenkälla, och styrprogrammet till analysatorn har anpassats för mätningar under högt tryck. Vi har även tagit fram design för utrustning som håller på att vidareutvecklas i ett Eurostars-projekt. På marknaden för färdiga mätsystem har vi nått en stark position.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit indelat i sju arbetspaket, och gradvis har vi gått från design av komponenter och tillverkning till hopbyggnad, tester och utvärdering. VG Scienta har varit ensam part men i viss mån har vi anlitat underleverantörer. I utvärderingen har vi samarbetat med forskare från Uppsala universitet och Imperial College i London. Forskarna kommer hit och mäter och publicerar resultaten tillsammans med oss, och vi får samtidigt värdefull feedback för produktutvecklingen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.