VETT5:2

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6350, M1:6
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - april 2015
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång FFI - Transporteffektivitet

Syfte och mål

Detta projekt är ett miljöprojekt för att radikalt minska utsläppen av CO2 från vägtransporter. Utsläpp av CO2 från vägtransporter står för en ökande andel av de totala utsläppen. Vår hypotes är att utsläppen av CO2 kan reduceras kraftigt genom att öka sändningsstorleken. För föreliggande projekt med viktbegränsade transporter behöver lastvikten ökas betydligt.

Resultat och förväntade effekter

Vårt mål är att kraftigt reducera utsläpp av växthusgaser från vägtransporter. Målvärdet för 90 tons kombinationen är 25%. För 74 tons kombinationer är det 12 till 17 % beroende på kör förhållanden, terräng och konfiguration. Tidigare resultat har varit 22% för 90 tons bilen och 8-15 % för 74 tons bilarna. Vi har genom ett antal åtgärder i detta projekt ytterligare reducerat bränsleförbrukningen och därigenom ytterligare minskat utsläppen av växthusgaser.

Upplägg och genomförande

Tre kompletta fordonskombinationer (3 lastbilar, 2 dolly, 3 linkar 4 semitrailers) har körts i verklig drift och uppdaterats med nya tekniska lösningar. Fokus har varit på framkomlighet och bränsleförbrukning. Denna etapp av projektet har dessutom tjänat som underlag för en ny trafikförordning 2017, som möjliggör effektivare utnyttjade av existerande infrastruktur. Projektet har visat på ytterligare bränslebesparing genom de nya tekniska lösningarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.