Verksamhetsplan 2016 för basverksamheten och investeringar i referensutrustningar vid SP´s riksmätplatser

Diarienummer 2015-06485
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Uppsala
Bidrag från Vinnova 20 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målsättningen med riksmätplatsverksamhet vi SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB för 2016 var att kunna bibehålla samma CMCer (Calibration and Measurement Capability) som under 2015. Vilket innebär att syftet är bibehålla nivå på näringslivsnyttan. Verksamheten omfattar storhetsområdena: Massa, Längd, Volym/flöde, Kraft, Tryck, Ljud/acceleration, Tid/frekvens, Elektricitet DC/LF, Högspänning och HF/mikrovågor, Fotometri/radiometri och Temperatur.

Resultat och förväntade effekter

Riksmätplatsverksamheten inklusive kemisk metrologi vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut sker efter två typer av projektbeskrivningar. I detta projekt hanteras basverksamheten samt investeringar i referensutrustningar. Basverksamhet avser normaliehållning med deltagande i internationella jämförelsemätningar i enlighet med ett MRA (Mutal Recognition Arrangement) för att uppnå internationell acceptans och erkännande.

Upplägg och genomförande

Projektets planer och genomförande finns sammanfattade i ansökan om stöd för basverksamheteten och därtill knutna investeringar. Bakgrundsarbetet har i huvudsak utförts av respektive teknik- och storhetsområde vid SPs riksmätplats och redovisas i sin helhet i de ca 20 bilagor som är en del av verksamhetsplanen som omfattar storhetsområdena Massa, Längd, Volym/flöde, Kraft, Tryck, Ljud/acceleration, Tid/frekvens, Elektricitet DC/LF, Högspänning och HF/mikrovågor, Fotometri/radiometri och Temperatur. Resultaten återfinns i bifogad bilaga.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.