Verifierng av metod för mätning av DNA byggstens enzym aktiviteter vid cancersjukdom

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för medicinska vetenskaper
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Ta fram ny teknikplattform, för mätning av TK, dCK och andra deoxyribonukleosid kinaser, som har bättre prestanda än konkurrerande produkter som bara mäter TK. Reglering av dessa enzymer kan kopplas till sjukdomsprognos samt till prediktion av resistens vid läkemedelsbehandling av cancer. Målet är att bestämma om denna teknikplattform kan tillfredställa behovet inom, cancervården av att få snabba och användbara diagnostiska svar, vilket också är grunden för de kommersiella möjligheterna.

Resultat och förväntade effekter

Externa kliniska samarbeten visar 1) Att mätning av DNA byggstensenzym aktiviteter med plattformstekniken, tillför ny klinisk nytta genom förbättrad prediktion vid behandling av cancersjukdom med nukleosidanalog läkemedel 2) Nya DNA byggstens enzymer har introducerats på plattformen och verifiering av nyttan, som beskrivits i den kliniska litteraturen, är klar att påbörjas. Förutsättningar finns för att vidareutveckla konceptet till nya rutinprodukter inom in vitro diagnostik.

Upplägg och genomförande

Basmetoden för TK och dCK har optimerats till kraven för kommersiella prestanda. Metoden för TK har utvärderats mot referensmetod med kliniskt material. Metoden för TK och dCK mätning har publicerats i bra vetenskaplig tidskrift. Externa pilotstudier har startats där tekniska och kliniska prestanda rapporteras för TK, och kliniska data för mätning av dCK för resistens prediktion i blodcancer har rapporterats. Aktiebolag har bildats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.