Verifiering av härdning med TiSurf-metoden

Diarienummer 2016-02890
Koordinator Stiftelsen Teknikdalen - Stiftelsen Teknikdalen
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

SentinaBay har under projektet levererat materialprover till kunder, analyserat affärsmodellen, genomfört marknadsanalyser och inlett marknadskontakter. Resultaten visar att TiSurf svarar mot ett marknadsbehov och att den huvudsakliga potentialen är internationell. Projektet har också visat att utökad materialdata behövs för beräkningar och modelleringar.

Resultat och förväntade effekter

Marknadsnärvaron har förstärkts och SentinaBay har förhandlat med kunder om licensering av teknik och försäljning av produkter. Första stegen för en etablering av försäljnings- och marknadsbolag i USA, och en utökad marknadsbearbetning av den nordamerikanska marknaden planeras. Organisationen har förstärkts med utökade resurser inom affärsutveckling och marknad/försäljning. Förstudieprojektet har starkt bidragit till ökad kunskap och beslutsunderlag för fortsatt kommersialisering.

Upplägg och genomförande

Projektet har i allt väsentligt följt tids- och aktivitetsplanen. Interna kompetenser i teamet har kompletterats med externa, för att få en heltäckande bild av såväl teknik som marknadspotential. Upparbetade kostnader i förstudieprojektet har följt budget.

Externa länkar

Websida, Sentinabay Websida, beskrivning TiSurf

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.