Venture Cup 2010-2011

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Venture Cup Sverige
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Mål/huvudområden: Verksamhet Organisation Kvalitetssäkring av processen -Jurysammansättning -Bedömningskriterier -Utbildning Kvinnors entreprenörskap Nationella arbetsområden -Varumärke, samarbete, organisation -IT-struktur -Nationell ekonomifunktion -Alumnidatabas & uppföljning -Tävlingsverktyg -Nationella träffar & benchmarking -Utveckling av tävlingskoncept -Sverigefinal -Paneldebatt -Uppföljning & kontakt med partners -PR/Press, sociala medier, grafisk profil, hemsida & marknadsföring. -Uppdatering av handbok

Resultat och förväntade effekter

Utbildning 100 utbildningstillfällen 5000 deltagare 100 föreläsare Nätverk och inspirationsevenemang 40 stycken evenemang 5500 deltagare ca 1000 affärsidéer 2500 feedbacktllfällen 20 jurymöten 200 jurymedlemmar 200 inspring 12000 personer 15 forskar doktorander evenemang för 150 100 sammarbetspartners

Upplägg och genomförande

Venture Cups process är uppdelad i fyra steg. Varje steg föregås av utbildning, handlending, inspiration och nätverkande. Efter varje moment åtföljs det av feedback från juryn till deltagarna. Moment 1 Affärsidétävling Moment 2 Utkastaffärsplan Moment 3 Färdig affärsplan (regional affärsplanstävling) Moment 4 nationell affärsplanstävling

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02804

Statistik för sidan