Vehicle Driver Monitoring, VDM.

Diarienummer 2012-04603
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 91400, Bilsäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 11 763 963 kronor
Projektets löptid april 2013 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång 2012-03738-en

Syfte och mål

Projektets mål var att hitta metoder att mäta, med fokus på fysiologiska mått, trötthet och kognitiv distraktion och att studera deras effekt på förarbeteende. Ett flertal experiment genomfördes och det togs fram betydande ny kunskap bl.a. om hur tillstånden mäts och vilken deras effekt är på bilkörning. Speciellt studerades fysiologiska mått, effekten av kontextuella och individuella faktorer och automatisk detektion med maskininlärningsmetoder. I samarbete med ett internt projekt på Volvo Cars togs specifikationer på en mätplattform fram. Plattformen användes i projektet.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visade bl.a. på effekter av kognitiv last och trötthet i flera fysiologiska mått men också att de påverkades av andra tillstånd. Resultaten visade också tydligt att både kontextuella och individuella faktorer har en stor påverkan på förarbeteende, på olika mått och på förarnas upplevelser. Projektet har ökat förståelsen av trötthet och kognitiv distraktion, bl. a hur man skall utforma experiment för att studera, mäta och analysera tillstånden. Kunskapen har publicerats och kommer att användas som bas för fortsatt forskning om förartillstånd och för produktutveckling.

Upplägg och genomförande

Initialt gjordes en litteraturstudie med bl.a. fördjupning om trötthet och kognitiv distraktion. Under utformningen av experimenten anpassades forskningsfrågorna till forskningsläget inom trötthet och kognitiv distraktion för att ge så mycket ny kunskap som möjligt inom projektet. Alla experiment utfördes i körsimulator för att säkerställa en god experimentell kontroll. Data samlades i en databas och genomgick samma förbearbetning. En doktorand fanns med i planeringen och ytterligare en lades till under projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.