Vattenbaserad emulsion/dispersion av bionedbrytbara polymerer/bioplaster

Diarienummer 2015-01920
Koordinator Organoclick AB
Bidrag från Vinnova 815 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - november 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag 2015-03-24

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla en eller flera vattenbaserade bionedbrytbara polymer/bioplastdispersioner. Målet med projektet var att hitta en stabil dispersion som skulle kunna användas som bindemedel eller del av kompositmaterial för biobaserade fibrer. Flera dispersioner togs fram och utvärderades. Testerna visar att egenskaper från bionedbrytbara polymerer/bioplaster kan överföras både till non-woven (coating/foulard) och papper (wet end addition).

Resultat och förväntade effekter

Dispersioner utvecklades och testades på nonwoven och papper med lovande resultat. Då uppskalningen var svårare än förväntat pågår arbete med att hitta en tredjepartsleverantör som kan mala biopolymerpartiklar. Målet är att skala upp processen och testköra formuleringen hos kund på storskalig maskin. Med dessa produkter kommer vi kunna bredda produktsortimentet väsentligt och möjliggöra inträde i nya marknader, öka försäljningen samt nyrekrytera. Vi ser stora möjligheter att ersätta produkter av syntetisk plast med de nya formuleringarna och vår fibergjutningsteknik.

Upplägg och genomförande

Ett flertal bioplaster/bionedbrytbara polymerer och råvaruleverantörer identifierades under projektet. Eftersom tillverkning av dispersioner visades svårare än initialt planerat, blev projektet lite försenat och projektplanen behövde anpassas under projektets gång. Trots detta utvecklades och utvärderas biobaserade dispersioner med mycket lovande resultat. Projektet nådde inte fullskalig uppskalning, men möjligheten diskuterades och utforskades. Detta arbete kommer fortsätta från OrganoClicks sida under 2017.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.