Värmeackumulator för Industriugnar

Diarienummer 2011-00962
Koordinator Electro Heat Sweden Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 820 375 kronor
Projektets löptid juni 2011 - juli 2013
Status Avslutat

Externa länkar